Chodský pes

TROCHU HISTORIE

Historii chodska výtečně popsal Alois Jirásek v románu PSOHLAVCI s kresbami Mikoláše Alše. Na kresbách po boku chodského strážce nesměl chybět pes.

 

V Hrádku u Domažlic byl  na památku Jana Koziny postaven v roce 1895 pomník, který zobrazuje střežícího Choda v dlouhém plášti s chodským širákem, čakanem a majestátem. U jeho nohou mu samozřejmě sedí ostražitý pes.

Toto byly hlavní symboly pro vyšlechtění nového českého plemene. Počátkem osmdesátých let byli vybíráni jedinci, kteří svým fenotypem by mohli regenerací ustálit plemeno navazující na slavnou historii Chodska.

Povedlo se a CHODSKÝ PES se těší stále rostoucí popularitě, neboť je to plemeno s vynikajícími exteriérovými i povahovými vlastnostmi. V polovině roku 2009 je již registrováno více jak 3000 narozených jedinců. Největší zásluhu na vzniku tohoto plemena měl pan ing.Jan Findejs.

CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA

Jedná se o středně velkého ovčáka s obdélníkovým tvarem těla s dlouhou kovově černou srstí se sytě žlutohnědými znaky na určených partiích. Charakteristické pro plemeno jsou postavené krátké uši. Tělesné partie jsou sladěny tak, že jako celek působí kompaktně a elegantně. Má vynikající čich. Vyznačuje se živým temperamentem bez známek nervozity. Je přítulný ke členům rodiny, především k dětem. Je výborným hlídacím i doprovodným psem, který je schopen náročného výcviku. S úspěchem bývá využit při různých záchranářských akcích.

DŮLEŽITÉ PROPORCE TĚLA

Výška v kohoutku musí být 52-55 cm u psa a u feny 49-52 cm. Tolerovaná odchylka je maximálně +- 2 cm, i ta je však již posuzována jako nedostatek. Délka trupu tvoří 110% výšky v kohoutku, hloubka hrudníku tvoří 49%výšky v kohoutku a délka nosní partie tvoří 46% délky hlavy. Hmotnost se pohybuje mezi 16-25 kg. Hlava má být úměrná velikosti těla a ušlechtilá, nesmí působit masivně a ani příliš jemně. Charakteristický vzhled hlavy umocňují správně posazené a nesené krátké uši s bohatým osrstěním. Preferují se tmavohnědé oči středně velké mandlového tvaru s energickým, ale příjemným výrazem. Zuby jsou úplné, zdravé, silné, bílé v pravidelném postavení nůžkového skusu. Linie ladně neseného krku s dlouhým a hustým osrstěním svírá s horizontální rovinou úhel 45°. Hrudník oválného tvaru sahá po úroveň lokte. Hřbet je rovný, pevný, v kohoutku lehce vyvýšený. V jedné linii na hřbet navazují dobře vázaná a pružná krátká bedra a k ocasu mírně se svažující záď. Břicho je pevné a vtažené. Bohatě osrstěný ocas je v klidu a v normálním pohybu volně spuštěný v lehkém oblouku, při vzrušení pak zvednutý po úroveň hřbetu a dosahuje k hleznu. Hrudní i pánevní končetiny jsou správně zaúhlené v kloubech, při pohledu jsou rovné, nevybočené a svalstvo je dobře vyvinuté.

KŮŽE A SRST

Kůže je napjatá a v každé partii dobře přilehlá, viditelné sliznice jsou tmavě pigmentovány. Tělo chodského psa pokrývá lesklá, dlouhá, hustá tvrdší srst. Výjimku tvoří obličejová část hlavy, hroty ušních boltců a přední strany všech končetin, kde je srst krátká a hladká. Hlavní osrstění má mít délku 5-12 cm, srst má být rovná, nebo jen lehce zvlněná, na krku a hrudi mírně otevřená, jinak přilehlá. Dobře vyvinutá podsada je krátká a měkká. Nejdelší osrstění bývá na šíji, hřbetu, zadní straně stehen a na spodní straně ocasu. Zbarvení srsti je černé až kovově černé se sytými žlutohnědými znaky. Odlišné zbarvení srsti od černé se znaky se nepřipouští. Přednost se dává sytějším znakům vyvinutým v předepsaných partiích se zřetelným ohraničením. Znaky jsou vyvinuty především na okrajích uších; nad očima; na lících, z nichž plynule přecházejí na hrdlo, kde tvoří charakteristický půlměsíc; na hrudi odděleně od znaků na hrdle; na hrudních končetinách od prstů po úroveň loktů; na pánevních končetinách na vnitřních a zadních stranách stehen od prstů po úroveň hlezna a také kolem řitního otvoru

CHOVÁNÍ CHARAKTER

Jedná se o velice temperamentního psa s rychlými, nikoliv však překotnými reakcemi. Je velice pozorný, snadno učenlivý, poddajný a výborně ovladatelný. Dále vyniká skromností, houževnatostí, nenáročností, hravostí a věrnou oddaností. Jeho přítulnost k malým dětem je obdivuhodná a činí z něho příjemného kamaráda a společníka celé rodiny. Je velice tolerantní k cizím psům i osobám. Na druhé straně však umí být mimořádně ostražitý a nebojácný. Vyniká výbornými čichovými schopnostmi. Jeho přirozeným pohybem je lehký, pružný, nízký klus s ladnými pohyby celého těla.

NEDOSTATKY A VADY

Jsou v zásadě jakékoliv odchylky od standardu. Tyto odchylky jsou posuzovány ve třech kategoriích a to :

1. mírná odchylka je hodnocena jako nedostatek, např. méně ušlechtilý zjev, drobivý chod, slabé čelisti, světlejší hnědé oko, mírně delší ucho při správném nasazení, delší nebo kratší hřbet, měkké nebo strmé záprstí, příliš dlouhý nebo krátký ocas nebo ocas zahnutý do strany či do kroužku, kratší  a příliš jemná srst, méně syté znaky /slámově žluté/ nebo chybějící znaky v jedné až dvou předepsaných partiích, přičemž rozsah znaků nesmí převýšit 25% plochy na hlavě nebo 50% na hrudi

2. závažná odchylka je hodnocena jako vada, na př. zjev postrádající ušlechtilost, mimochod, klabonosá nebo pronesená tlama, vypouklé nebo naopak vsazené oko,světle hnědé oko, ucho nesprávného tvaru, krátký krk, sudovitý nebo plochý hrudník, vybočené nebo vbočené lokty, vybočená nebo vbočená hlezna, proláklý nebo klenutý hřbet, nepevná bedra, příliš spáditá hřbetní linie, ocas stočený nad úrovní hřbetu, chybějící podsada nebo chybějící dlouhá srst, kadeřavá nebo kučeravá srst, nedostatečná a šedavá sytost znaků, chybějící znaky na více jak dvou předepsaných partijích, znaky extrémně rozšířené /více jak 25% na hlavě a více jak 50% na hrudi/ a také znaky vyskytující se na dalších místech mimo předesané partie.

3. velmi závažná odchylka je hodnocena jako hrubá a vylučující vada, na př. kohoutková výška pod 50 cm a nad 57 cm u psa a pod 47 cm a nad 54 cm u feny, jakákoliv odchylka od nůžkovitého skusu, ztráta kteréhokoliv zubu, dravčí oko, svěšené, klopené nebo nepevně postavené ucho, uměle zkrácený ocas, jiné zbarvení srsti než černá se žlutými znaky, depigmentace čenichu, kůže a sliznic, monorchizmus a kryptochizmus, vyloučeni musí být i psi silně bázliví nebo agresivní.

PODMÍNKY CHOVNOSTI

Registrace chovných jedinců se provádí záznamem v Plemenné knize Českého kynologického svazu při splnění těchto podmínek: absolvování výstavy alespoň ve třídě mladých s hodnocením nejméně "velmi dobrý" u psa a "dobrý" u feny; absolvování svodu dorostu ve věku 6-14 měsíců; vyhodnocení RTG DKK s výsledkem maximálně I u psa a II u feny; úspěšné absolvování bonitace ve věku od 15 měsíců

POUŽITÉ MATERIÁLY: 

Kniha Jana Findejse CHODSKÝ PES a Stanovy a řády KPCHP

 

VÍCE INFORMACÍ - STRÁNKY KLUBU PŘÁTEL CHODSKÉHO PSA


 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode